Flygfält


Genneved, Gendalen

GPS-position N58.155037, E12.629042

Sländans flygfält samt regler för klubbens flygverksamhet är godkända av Transportstyrelsen och godkännandet finns registrerat i https://www.faltregister.se. Flyghöjd max 120 meter.

Vårt flygfält är ca 1500 m långt och 800 m brett, bäst vind är max 3-4 m/s sydvästlig. Eftersom fältet är jordbruksmark är det inte säkert att man kan flyga alla tider på året. Kolla läget med Lasse eller Martin i styrelsen när du flygplanerar.

Flygreglerna (se här) finns dessutom tillgängliga vid fältet och för klubbens medlemmar under Styrdokument (klicka på Medlemssidor i menyn).

Vill du gästflyga hos oss måste du antingen göra det i sällskap med en medlem eller som särskilt inbjuden av någon styrelserepresentant. I båda fallen måste du förbinda dig att följa flygreglerna.

Vägbeskrivning: Från Göteborg eller Borås till Alingsås. Kör där mot Sollebrunn och Trollhättan. I Sollebrunn, kör mot Stora Mellby och Nossebro. Gendalens bygdegård finns utmed vägen mellan Stora Mellby och Nossebro, cirka 9 km från Sollebrunn.


Trollhättans modellflygfält

GPS-position N58.3292, E12.3588

Efter överenskommelse vid varje tillfälle kan Sländan använda sig av Trollhättans Modellflygklubbs fält.

Eftersom detta ligger intill Trollhättans Flygplats så gäller för Sländans del att förutom dess egna regler för flygning vid Genneved även följa de speciella föreskrifter som Trollhättans Modellflygklubb avtalat med flygplatsen att iaktta (se här).

 

En Eliminator släpps lös…
Trollhättans modellflygfält