Bygglokalen

Adress (ev som shortcode)

Här byggs det en del men det pratas och fikas också. Trots detta så blir det ett antal modeller som färdigställs då och då. Medlemmar kan använda ett ledigt bord vid enstaka tillfällen eller hyra ett bord och då få tillgång till nyckel för att kunna använda lokalen när andan faller på.

 

BILD